ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "gradually"

- มีทั้งหมด 7 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/7

  gradually

  แปลว่า ระเลียด

  ประเภท ADV

  Listen to voicemalefemale
 • 2/7

  gradually

  แปลว่า ค่อย

  ตัวอย่าง การหาผู้ชำนาญมาร่วมทีมงานในฝ่ายคอมพิวเตอร์ ก็หาไม่ค่อยจะได้เสียแล้ว

  ประเภท AUX

 • 3/7

  gradually

  แปลว่า ทีละน้อย

  ประเภท ADV

 • 4/7

  gradually

  แปลว่า ทีละน้อยๆ

  ตัวอย่าง ฝนซาเม็ดแล้ว แต่อากาศก็เริ่มเยือกเย็นลงทีละน้อยๆ

  ประเภท ADV

 • 5/7

  gradually

  แปลว่า ทีละเล็กทีละน้อย

  ประเภท ADV

 • 6/7

  gradually

  แปลว่า ทีละเล็กละน้อย

  ตัวอย่าง บิดามารดาควรฝึกความเป็นผู้ใหญ่ให้เด็กทีละเล็กละน้อยโดยให้รู้จักตัดสินใจเอง เช่น ในการเลือกคบเพื่อนหรือการเลือกซื้อเสื้อผ้า

  ประเภท ADV

 • 7/7

  gradually

  แปลว่า อย่างทีละน้อย

  ประเภท ADV

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "gradually"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
proceed graduallyค่อยเป็นค่อยไป
gradually disappearเสื่อมสลาย
add graduallyเดาะ