ภาษาอังกฤษ

gradual

ADJ

แปลว่า ซึ่งเกิดขึ้นช้าๆ, ทีละน้อย, ค่อยๆ ทยอย

Posted on by Admin

N

แปลว่า บทเพลงสวดในศาสนาคริสต์, หนังสือเพลงสวด

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • gradual
  • gradual

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "gradual"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"