ภาษาอังกฤษ

grabble

VI

แปลว่า คลำ

แปลว่า นอนเหยียด, นอนแผ่

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย grabble

  1. คลำ หมายถึง [คฺลํา] ก. กิริยาที่ใช้อวัยวะเช่นมือ แตะ ลูบ หรือควานอย่างช้า ๆ เพื่อให้รู้ว่าเป็นอะไรอยู่ที่ไหน เช่น คลำหาทางออก คลำหาสวิตช์ไฟ; โดยปริยายหมายความว่า ค้นหา เช่น คลําหาเงื่อนงําไม่พบ.

 ภาพประกอบ

  • grabble แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ grabble แปลว่า คลำ ประเภท VI หมวด VI
  • grabble แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ grabble แปลว่า นอนเหยียด, นอนแผ่ ประเภท VI หมวด VI

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

gag gapingly glow go around and round goatee gold ornaments government fund grammatical structure grandmother groundless gunwale

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "grabble"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"