ภาษาอังกฤษ

gout

N

แปลว่า โรคข้อต่ออักเสบ, เก๊าท์

Posted on by Admin

แปลว่า เกาต์

ตัวอย่าง กลุ่มอาการเส้นประสาทถูกกดทับที่ข้อมือ อาจเกิดจากภาวะผิดปกติหรือโรคที่เป็นอยู่แล้ว เช่น เกาต์ เบาหวาน พิษสุราเรื้อรัง รูมาตอยด์

เพิ่มเติม ชื่อโรคอย่างหนึ่ง เกิดขึ้นเพราะมีกรดยูริกในเลือดมากเกินไป เป็นผลให้เกิดการตกตะกอนเป็นเกลือยูเรตในเนื้อเยื่อบริเวณข้อ ทำให้มีอาการบวมและปวด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย เกาต์ หมายถึง:

  1. น. ชื่อโรคอย่างหนึ่ง เกิดขึ้นเพราะมีกรดยูริกในเลือดมากเกินไปเป็นผลให้เกิดการตกตะกอนเป็นเกลือยูเรตในเนื้อเยื่อบริเวณข้อ เช่น ที่ข้อนิ้วมือนิ้วเท้า ข้อเท้า หรือ บริเวณอวัยวะอื่น ทําให้มีอาการบวมและปวด. (อ. gout).

 ภาพประกอบ

  • gout
  • gout

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "gout"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"