ภาษาอังกฤษ

gourd

N

แปลว่า บวบ, ฟัก, แฟง, น้ำเต้า

Posted on by Admin

แปลว่า ฟัก

ตัวอย่าง แม่สั่งให้ซื้อฟักมาทำแกงจืด 2 ลูก

เพิ่มเติม ไม้เถาชนิด Benincasa hispida Cogn. ในวงศ์ Cucurbitaceae ผลใหญ่รูปกลมหรือรี เมื่อแก่ผิวแข็งมีคราบขาว กินได้ เมล็ดใช้ทำยา มีหลายพันธุ์ ต่างกันที่ลักษณะของผล

Posted on by Admin

แปลว่า ภาชนะใส่น้ำที่ทำจากเปลือกน้ำเต้า

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ฟัก หมายถึง:

  1. น. ชื่อไม้เถาชนิด Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. ในวงศ์ Cucurbitaceae ผลใหญ่รูปกลมหรือรี เมื่อแก่ผิวแข็งมีคราบขาว กินได้ เมล็ดใช้ทํายา มีหลายพันธุ์ ต่างกันที่ลักษณะของผล, พันธุ์ผลเล็ก ผิวบางมีขน เรียก แฟง, พันธุ์ที่ผลมีรสขม ใช้ทํายาได้ เรียก ฟักขม.

  2. ก. กกไข่ให้เป็นตัว, ทําให้ไข่อบอุ่นเพื่อให้เป็นตัว.

 ภาพประกอบ

  • gourd
  • gourd
  • gourd

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "gourd"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"