EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

go native

PHRV

แปลว่า ประพฤติตัวเหมือนคนท้องถิ่นหรือคนพื้นเมือง (เช่น ทางด้านประเพณีหรือวัฒนธรรม)

แปลว่า เกือบจะ, จวนจะถึง,ใกล้จะถึง

 ภาพประกอบ

  • go native แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ go native แปลว่า ประพฤติตัวเหมือนคนท้องถิ่นหรือคนพื้นเมือง (เช่น ทางด้านประเพณีหรือวัฒนธรรม) ประเภท PHRV หมวด PHRV
  • go native แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ go native แปลว่า เกือบจะ, จวนจะถึง,ใกล้จะถึง ประเภท PHRV หมวด PHRV

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

gapingly glow goatee gold ornaments grammatical structure grandmother groundless gunwale native native habitat native land native speaker

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "go native"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"