EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

girl

N

แปลว่า เด็กผู้หญิง

Posted on by Admin

แปลว่า ดรุณี

ตัวอย่าง เธอมีผิวสีคล้ำแต่นวลเนียนละเอียดตามประสาดรุณี

Posted on by Admin

แปลว่า ดรุณี

ตัวอย่าง เธอมีผิวสีคล้ำแต่นวลเนียนละเอียดตามประสาดรุณี

Posted on by Admin

แปลว่า เด็กผู้หญิง, เด็กสาว, เพื่อนหญิง

Posted on by Admin

แปลว่า เด็กสาว

Posted on by Admin

แปลว่า เด็กหญิง

Posted on by Admin

แปลว่า กัญญา

ตัวอย่าง หมู่บ้านนี้มีกัญญามากมาย

Posted on by Admin

แปลว่า ด.ญ.

Posted on by Admin

แปลว่า สาว

ตัวอย่าง สาวสามคนไปเป็นครูสอนที่โรงเรียนวังไกลกังวล

เพิ่มเติม หญิงที่มีอายุพ้นวัยเด็ก นับตามความนิยมตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

Posted on by Admin

แปลว่า สาวรุ่น

ตัวอย่าง สาวรุ่นอายุประมาณ 15 ปีมัดผมแกละ ถือขันเดินรอบวง

Posted on by Admin

แปลว่า สาวน้อย

ตัวอย่าง เธอเปลี่ยนบุคลิกจากทอมบอยเป็นสาวน้อยไปเสียแล้ว

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กัญญา หมายถึง:

 1. [กันยา] น. เครื่องบังแดดรูปหลังคา ใช้สําหรับแคร่หามหรือเรือยาวเพื่อเป็นเกียรติยศ, เรียกแคร่หามหรือเรือยาวที่มีกัญญาว่า แคร่กัญญา เรือกัญญา.

 2. [กันยา] น. เรียกข้าวเหนียวดําพันธุ์หนึ่งที่เมล็ดดําเป็นมันว่า ข้าวกัญญา.

 3. [กันยา] น. สาวรุ่น, สาวน้อย. (ป.; ส. กนฺยา).

พจนานุกรมไทย ดรุณี หมายถึง:

 1. น. เด็กหญิงรุ่น. ว. สาว, อ่อน, รุ่น. (ป., ส. ตรุณี).

พจนานุกรมไทย สาว หมายถึง:

 1. น. หญิงที่มีอายุพ้นวัยเด็ก นับตามความนิยมตั้งแต่ ๑๕-๓๐ ปีขึ้นไป เช่น ย่างเข้าสู่วัยสาว โตเป็นสาวแล้วยังซุกซนเหมือนเด็ก ๆ, ถ้ายังไม่ได้แต่งงาน ใช้คําว่า นางสาว นําหน้าชื่อ. ว. เรียกคนและสัตว์ที่มีท้องครั้งแรกว่า ท้องสาว, เรียกต้นไม้ที่เริ่มผลิดอกออกผลครั้งแรก เช่น หมากสาว มะพร้าวสาว, เรียกหญิงที่ยังไม่แก่ตามวัย เช่น แม้จะอายุมากแล้ว แต่ก็ยังดูสาวอยู่, เรียกหญิงที่ยังไม่แต่งงาน เช่น จะพูดอะไรให้เกรงใจเขาบ้าง ถึงเขาจะอายุมากแล้วแต่ก็ยังเป็นสาวอยู่.

 2. ก. ชักหรือดึงสิ่งที่เป็นเส้นยาว ๆ ออกจากที่เข้าหาตัว เช่น สาวไหม สาวเชือก; โดยปริยายหมายถึงอาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น สาวความ.

พจนานุกรมไทย สาวน้อย หมายถึง:

 1. น. หญิงที่อยู่ในวัยรุ่น.

พจนานุกรมไทย สาวรุ่น หมายถึง:

 1. น. หญิงที่เพิ่งแตกเนื้อสาว.

พจนานุกรมไทย เด็กหญิง หมายถึง:

 1. (กฎ) น. คํานําหน้าชื่อเด็กผู้หญิงที่มีอายุไม่ถึง ๑๕ ปีบริบูรณ์.

 ภาพประกอบ

 • girl แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ girl แปลว่า เด็กผู้หญิง ประเภท N หมวด N
 • girl แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ girl แปลว่า ดรุณี ประเภท N ตัวอย่าง เธอมีผิวสีคล้ำแต่นวลเนียนละเอียดตามประสาดรุณี หมวด N
 • girl แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ girl แปลว่า ดรุณี ประเภท N ตัวอย่าง เธอมีผิวสีคล้ำแต่นวลเนียนละเอียดตามประสาดรุณี หมวด N
 • girl แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ girl แปลว่า เด็กผู้หญิง, เด็กสาว, เพื่อนหญิง ประเภท N หมวด N
 • girl แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ girl แปลว่า เด็กสาว ประเภท N หมวด N
 • girl แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ girl แปลว่า เด็กหญิง ประเภท N หมวด N
 • girl แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ girl แปลว่า กัญญา ประเภท N ตัวอย่าง หมู่บ้านนี้มีกัญญามากมาย หมวด N
 • girl แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ girl แปลว่า ด.ญ. ประเภท N หมวด N
 • girl แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ girl แปลว่า สาว ประเภท N ตัวอย่าง สาวสามคนไปเป็นครูสอนที่โรงเรียนวังไกลกังวล เพิ่มเติม หญิงที่มีอายุพ้นวัยเด็ก นับตามความนิยมตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป หมวด N
 • girl แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ girl แปลว่า สาวรุ่น ประเภท N ตัวอย่าง สาวรุ่นอายุประมาณ 15 ปีมัดผมแกละ ถือขันเดินรอบวง หมวด N
 • girl แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ girl แปลว่า สาวน้อย ประเภท N ตัวอย่าง เธอเปลี่ยนบุคลิกจากทอมบอยเป็นสาวน้อยไปเสียแล้ว หมวด N

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "girl"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"