ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "freedom"

- มีทั้งหมด 7 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/7

  freedom

  แปลว่า ความเป็นอิสระ, เสรีภาพ, อิสรภาพ

  ประเภท N

 • 2/7

  freedom

  แปลว่า ความเป็นไท

  ประเภท N

 • 3/7

  freedom

  แปลว่า อิสรภาพ

  ตัวอย่าง แม้เขาจะได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษจนได้อิสรภาพ แต่ก็ต้องถูกเนรเทศออกนอกประเทศ

  เพิ่มเติม ความเป็นไทแก่ตัว

  ประเภท N

 • 4/7

  freedom

  แปลว่า เสรี

  ตัวอย่าง คนเราเกิดมามีเสรีและมีอิสระที่จะเลือกหนทางดำเนินชีวิตของตนเอง

  เพิ่มเติม ที่ทำได้โดยปลอดอุปสรรค, มีสิทธิที่จะทำจะพูดได้โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

  ประเภท N

 • 5/7

  freedom

  แปลว่า เสรีภาพ

  ตัวอย่าง แม้ประชาชนจะมีเสรีภาพในการชุมนุมก็ตามแต่จะต้องไม่ทำความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น

  เพิ่มเติม ความมีเสรี

  ประเภท N

 • 6/7

  freedom

  แปลว่า โมกข์

  ประเภท N

 • 7/7

  freedom

  แปลว่า ไทย

  ตัวอย่าง ชนทุกชาติต้องการเป็นไทยทั้งสิ้น ไม่มีใครที่ชอบอยู่ใต้อำนาจผู้อื่น

  เพิ่มเติม ความมีอิสระในตัว, ความไม่เป็นทาส

  ประเภท N

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "freedom"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
leaderโมกข์
have freedomมีอิสระ
academic freedomเสรีภาพทางวิชาการ

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน