EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

fever

N

แปลว่า ไข้

ตัวอย่าง ถ้าผู้ป่วยมีไข้ก็ให้ทานยาลดไข้ได้ทุก 4-6 ชั่วโมง

เพิ่มเติม อาการของโรคที่มีอาการตัวร้อน

Posted on by Admin

แปลว่า การเป็นไข้, การมีอุณหภูมิร่างกายสูงเพราะพิษไข้

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ไข้ หมายถึง:

  1. น. ความเจ็บป่วย เช่น ไข้จับสั่น ไข้ทรพิษ ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่; อาการที่มีอุณหภูมิของร่างกายผิดจากระดับปรกติเนื่องจากความเจ็บป่วย. (อ. fever, pyrexia, pyrexy).

 ภาพประกอบ

  • fever แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ fever แปลว่า ไข้ ประเภท N ตัวอย่าง ถ้าผู้ป่วยมีไข้ก็ให้ทานยาลดไข้ได้ทุก 4-6 ชั่วโมง เพิ่มเติม อาการของโรคที่มีอาการตัวร้อน หมวด N
  • fever แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ fever แปลว่า การเป็นไข้, การมีอุณหภูมิร่างกายสูงเพราะพิษไข้ ประเภท N หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "fever"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"