EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

Dutch auction

IDM

แปลว่า การประมูลสิ่งของโดยเริ่มจากราคาสูงและลดลงจนกว่าจะได้ผู้ซื้อ

 ภาพประกอบ

  • Dutch auction แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Dutch auction แปลว่า การประมูลสิ่งของโดยเริ่มจากราคาสูงและลดลงจนกว่าจะได้ผู้ซื้อ ประเภท IDM หมวด IDM

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

auction daybreak decorative naga deviate dig dirty dislike dividend down payment drift dry out Dutch

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Dutch auction"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"