EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

dozen

N

แปลว่า หนึ่งโหล, โหล, 12 ชิ้น

Posted on by Admin

ADJ

แปลว่า เกี่ยวกับหนึ่งโหล, ซึ่งเป็นโหล, ซึ่งมี 12 ชิ้น

Posted on by Admin

CLAS

แปลว่า โหล

ตัวอย่าง หากเดินเลาะไปตามริมน้ำ เราจะได้เห็นฝูงนากราว 1 โหล กำลังระเริงเล่นน้ำราวกับว่ายน้ำในสระของโรงแรมทันสมัย

เพิ่มเติม ลักษณนามบอกจำนวนนับหน่วยละ 12

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย โหล หมายถึง:

  1. [โหฺล] น. ลักษณนามบอกจํานวนนับหน่วยละ ๑๒ เช่น ดินสอโหลหนึ่ง ปากกา ๒ โหล. ว. โดยปริยายหมายความว่า ที่ถือกันว่ามีคุณภาพตํ่า เช่น เสื้อโหล.

  2. [โหฺล] น. ขวดปากกว้าง มีฝา, ขวดโหล ก็เรียก.

  3. [โหฺล] ว. ดูลึกลงไป ในคําว่า ตาโหล.

 ภาพประกอบ

  • dozen แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ dozen แปลว่า หนึ่งโหล, โหล, 12 ชิ้น ประเภท N หมวด N
  • dozen แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ dozen แปลว่า เกี่ยวกับหนึ่งโหล, ซึ่งเป็นโหล, ซึ่งมี 12 ชิ้น ประเภท ADJ หมวด ADJ
  • dozen แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ dozen แปลว่า โหล ประเภท CLAS ตัวอย่าง หากเดินเลาะไปตามริมน้ำ เราจะได้เห็นฝูงนากราว 1 โหล กำลังระเริงเล่นน้ำราวกับว่ายน้ำในสระของโรงแรมทันสมัย เพิ่มเติม ลักษณนามบอกจำนวนนับหน่วยละ 12 หมวด CLAS

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "dozen"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"