ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "does"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    does

    แปลว่า กริยาช่องที่ 1 ของคำกริยา do

    ประเภท AUX

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "does"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
broughtกริยาช่องที่ 2 ของคำกริยา bring
gnawnกริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา gnaw
gottenกริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา get
gravenกริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา grave
didกริยาช่อง 2 ของกริยา do, ทำ, กระทำ, ปฏิบัติ
grewกริยาช่องที่ 2 ของคำกริยา grow
layกริยาช่องที่ 2 ของคำกริยา lie
gaveกริยาช่องที่ 2 ของคำกริยา give

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "AUX" เหมือนกับ "does"   ได้แก่