ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "doe"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    doe

    แปลว่า สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวเมีย (ประเภทกวาง, ละมั่ง, แพะ, กระต่าย, และอื่นๆ)

    ประเภท N

    Listen to voicemalefemale