EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

doer

N

แปลว่า การก

แปลว่า ผู้ลงมือ

ตัวอย่าง ตำรวจได้เบาะแสมาว่าเขาคือผู้ลงมือในคดีปล้นธนาคาร

แปลว่า นักทำ

เพิ่มเติม ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการประกอบขึ้นหรือผลิตขึ้น

แปลว่า กรรตุ

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย doer

  1. การก หมายถึง [กา-รก] น. ผู้ทํา. (ไว) ก. กริยาที่ทําหน้าที่ประธาน กรรม หรือส่วนขยายของประโยคที่คล้ายกับนาม มี ๕ ชนิด คือ กรรตุการก กรรมการก การิตการก วิกัติการก และวิเศษณการก. (ป., ส.).

 ภาพประกอบ

  • doer แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ doer แปลว่า การก ประเภท N หมวด N
  • doer แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ doer แปลว่า ผู้ลงมือ ประเภท N ตัวอย่าง ตำรวจได้เบาะแสมาว่าเขาคือผู้ลงมือในคดีปล้นธนาคาร หมวด N
  • doer แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ doer แปลว่า นักทำ ประเภท N เพิ่มเติม ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการประกอบขึ้นหรือผลิตขึ้น หมวด N
  • doer แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ doer แปลว่า กรรตุ ประเภท N หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

daybreak decorative naga deviate diamond-shaped kite dig dirty dislike dividend down payment drift dry out social evil doer

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "doer"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"