ภาษาอังกฤษ

cyclone

N

แปลว่า ไซโคลน

ตัวอย่าง เมื่อวานนี้เกิดพายุไซโคลนที่ฟิลิปปินส์

เพิ่มเติม ชื่อพายุหมุนที่มีกำลังแรงจัด ทำให้มีฝนตกหนักมาก เกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดีย ทะเลอาหรับ และอ่าวเบงกอล มีความเร็วลมใกล้บริเวณศูนย์กลางตั้งแต่ 65 นอต หรือ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป

Posted on by Admin

แปลว่า พายุหมุนไซโคลน

Posted on by Admin

แปลว่า พายุหมุน

ตัวอย่าง ในแถบมหาสมุทรอินเดียจะเกิดพายุหมุนขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

เพิ่มเติม พายุที่มีกำลังแรงจัด ทำให้มีฝนตกหนักมาก เกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดีย ทะเลอาหรับ และอ่าวเบงกอล มีความเร็วลมใกล้บริเวณศูนย์กลางตั้งแต่ 65 นอต หรือ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ไซโคลน หมายถึง:

  1. [-โคฺลน] น. ชื่อพายุหมุนที่มีกําลังแรงจัด ทําให้มีฝนตกหนักมาก เกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดีย ทะเลอาหรับ และอ่าวเบงกอล มีความเร็วลมใกล้บริเวณศูนย์กลางตั้งแต่ ๖๕ นอต หรือ ๑๒๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป. (อ. cyclone).

พจนานุกรมไทย พายุหมุน หมายถึง:

  1. น. ลมแรงที่พัดเวียนเข้าหาบริเวณศูนย์กลางที่มีความกดอากาศต่ำกว่าบริเวณที่อยู่โดยรอบมาก.

 ภาพประกอบ

  • cyclone
  • cyclone
  • cyclone
  • cyclone

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "cyclone"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"