ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "cumulate"

- มีทั้งหมด 3 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/3

  cumulate

  แปลว่า ทำให้รวมกัน, รวมเป็นหนึ่ง

  ประเภท VT

 • 2/3

  cumulate

  แปลว่า รวบรวม

  ประเภท VI

 • 3/3

  cumulate

  แปลว่า รวบรวม

  ประเภท VT

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "cumulate"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
congregateรวบรวม
compilationการรวบรวม
compileรวบรวม
assemblageการรวบรวม
gather upรวบรวม, เก็บรวบรวม
collectเก็บรวบรวม, รวบรวม
congregationการรวบรวม

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน