ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "cumulate"

- มีทั้งหมด 3 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/3

  cumulate

  แปลว่า รวบรวม

  ประเภท VI

  Listen to voicemalefemale
 • 2/3

  cumulate

  แปลว่า ทำให้รวมกัน, รวมเป็นหนึ่ง

  ประเภท VT

 • 3/3

  cumulate

  แปลว่า รวบรวม

  ประเภท VT

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "cumulate"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
gather upรวบรวม, เก็บรวบรวม
congregateรวบรวม
compilationการรวบรวม
compileรวบรวม
assemblageการรวบรวม
collectเก็บรวบรวม, รวบรวม
collectedที่รวบรวมไว้ด้วยกัน