ภาษาอังกฤษ

cream

N

แปลว่า ครีมทาผิว, โลชั่นทาผิว

Posted on by Admin

แปลว่า ครีม

Posted on by Admin

แปลว่า ครีม

เพิ่มเติม สีอย่างสีขาวออกเหลือง

Posted on by Admin

แปลว่า ครีม

ตัวอย่าง ผู้ที่ลดความอ้วนพยายามเลี่ยงอาหารที่มีครีมเป็นดีที่สุด

เพิ่มเติม อาหารที่ผสมด้วยครีมหรือมีลักษณะคล้ายครีม เช่น ครีมหน้าขนมเค้ก

Posted on by Admin

แปลว่า ส่วนที่ดีที่สุด

Posted on by Admin

แปลว่า สีครีม, สีนวล

Posted on by Admin

แปลว่า อาหารที่ประกอบหรือมีลักษณะเป็นครีม

Posted on by Admin

ADJ

แปลว่า นวล

ตัวอย่าง วิไลชอบใส่เสื้อสีนวล

เพิ่มเติม ทีมีสีขาวปนเหลืองเล็กน้อย

Posted on by Admin

แปลว่า เป็นสีนวล

Posted on by Admin

VT

แปลว่า ชนะอย่างสิ้นเชิง

Posted on by Admin

แปลว่า ทำให้เป็นครีม

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ครีม หมายถึง:

 1. [คฺรีม] น. หัวนํ้านมส่วนที่ลอยขึ้นมา; อาหารที่ผสมด้วยครีมหรือมีลักษณะคล้ายครีม เช่น ครีมหน้าขนมเค้ก; สิ่งที่มีนํ้ามันผสมอยู่และมีลักษณะเหนียวข้นคล้ายครีม จะมีครีมผสมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม เช่น ครีมทาหน้า ครีมใส่ผม. ว. สีอย่างสีขาวออกเหลือง. (อ. cream).

พจนานุกรมไทย นวล หมายถึง:

 1. ว. สีขาวปนเหลืองเล็กน้อย; ผ่องเป็นยองใย, งามผุดผ่อง, เช่น ผิวนวล. น. ผงแป้งที่โรยบนก้อนแป้งเวลานวดหรือปั้นเพื่อไม่ให้ติดมือติดภาชนะเป็นต้น; ละอองสีขาวบนผิวผลไม้หรือใบไม้บางชนิดแสดงว่าแก่จัด เช่น นวลมะม่วง นวลแตง นวลใบตอง.

ภาพประกอบ

 • cream
 • cream
 • cream
 • cream
 • cream
 • cream
 • cream
 • cream
 • cream
 • cream
 • cream

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "cream แปลว่า?"

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"