ภาษาอังกฤษ

countryside

N

แปลว่า ชนบท

ตัวอย่าง คนในชนบทส่วนใหญ่ยังมีอาชีพเกษตรกรอยู่

Posted on by Admin

แปลว่า ชนบท, บ้านนอก, ต่างจังหวัด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ชนบท หมายถึง:

  1. [ชนนะบด] น. บ้านนอก, เขตแดนที่พ้นจากเมืองหลวงออกไป. (ป., ส. ชนปท).

 ภาพประกอบ

  • countryside
  • countryside

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "countryside"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"