ภาษาอังกฤษ

carbon dioxide

N

แปลว่า ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ตัวอย่าง ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

Posted on by Admin

แปลว่า คาร์บอนไดออกไซด์

ตัวอย่าง พืชสีเขียวที่อยู่ในน้ำช่วยเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์เป็นออกซิเจน

เพิ่มเติม ชื่อแก๊สชนิดหนึ่ง ไม่มีสี มีปรากฏในบรรยากาศ เกิดจากการเผาไหม้ โดยสมบูรณ์ของธาตุคาร์บอนหรือสารอินทรีย์ เป็นแก๊สหนักกว่าอากาศและไม่ช่วยการเผาไหม้ จึงใช้ประโยชน์ในการดับเพลิง ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มอัดลม เป็นต้น

Posted on by Admin

แปลว่า ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, ก๊าซที่เกิดขึ้นเมื่อสัตว์หรือคนหายใจออก

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย คาร์บอนไดออกไซด์ หมายถึง:

  1. น. ชื่อแก๊สชนิดหนึ่ง ไม่มีสี สูตรเคมี CO2 มีปรากฏในบรรยากาศ เกิดจากการเผาไหม้โดยสมบูรณ์ของธาตุคาร์บอนหรือสารอินทรีย์ เป็นแก๊สหนักกว่าอากาศและไม่ช่วยการเผาไหม้ จึงใช้ประโยชน์ในการดับเพลิง ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มอัดลม เช่น นํ้าโซดา นํ้าหวาน ใช้ทํานํ้าแข็งแห้ง ซึ่งเป็นตัวทําความเย็น. (อ. carbon dioxide).

 ภาพประกอบ

  • carbon dioxide
  • carbon dioxide
  • carbon dioxide

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "carbon dioxide"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"