ภาษาอังกฤษ

carbon

N

แปลว่า คาร์บอน

ตัวอย่าง พวกคาร์บอนและยางเหนียวที่ออกมาหลังการเผาไหม้มีพิษมีภัยต่อระบบหายใจของคนเรา

เพิ่มเติม ธาตุลำดับที่ 6 สัญลักษณ์ C เป็นอโลหะ ลักษณะเป็นของแข็ง มีหลายอัญรูป เช่น เพชร แกรไฟต์ คาร์บอนเป็นธาตุองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดธาตุหนึ่งของสิ่งมีชีวิต

Posted on by Admin

แปลว่า คาร์บอน, ธาตุทางเคมีชนิดหนึ่ง มีสัญลักษณ์ C

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย คาร์บอน หมายถึง:

  1. น. ธาตุลําดับที่ ๖ สัญลักษณ์ C เป็นอโลหะ ลักษณะเป็นของแข็ง มีหลายอัญรูป เช่น เพชร แกรไฟต์ คาร์บอนเป็นธาตุองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดธาตุหนึ่งของสิ่งที่มีชีวิต. (อ. carbon).

 ภาพประกอบ

  • carbon
  • carbon

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "carbon"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"