ภาษาอังกฤษ

carapace

N

แปลว่า กระดอง

ตัวอย่าง เต่าจะหดหัวและขาอยู่ในกระดองของมันเพื่อหลบภัย

เพิ่มเติม ส่วนแข็งที่หุ้มตัวสัตว์บางชนิดเช่น เต่า ปู หรือ แมงดาทะเล

Posted on by Admin

แปลว่า กระดองหรือเปลือกแข็งที่หุ้มตัวสัตว์

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กระดอง หมายถึง:

  1. น. ส่วนแข็งที่หุ้มตัวสัตว์บางชนิดเช่น เต่า ปู หรือแมงดาทะเล. (ทางเหนือว่า ออง).

 ภาพประกอบ

  • carapace
  • carapace

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "carapace"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"