ภาษาอังกฤษ

capsule

N

แปลว่า แคปซูล

ตัวอย่าง ยารักษาโรคมะเร็งเดี๋ยวนี้มีชนิดที่เป็นเม็ดและแคปซูล

เพิ่มเติม หลอดเล็กๆ ทำด้วยสารที่ไม่เป็นพิษ และละลายได้ง่าย ใช้บรรจุยา

Posted on by Admin

แปลว่า ข้อสรุปสั้นๆ

Posted on by Admin

แปลว่า ส่วนของยานอวกาศที่นักบินอวกาศอาศัยอยู่และใช้เดินทางกลับสู่พื้นโลก

Posted on by Admin

แปลว่า สิ่งปิดผนึก

Posted on by Admin

แปลว่า ยาที่อยู่ในหลอดเล็กๆ, ยาแคปซูล

Posted on by Admin

ADJ

แปลว่า เล็กมาก

Posted on by Admin

แปลว่า สั้นมาก

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย แคปซูล หมายถึง:

  1. น. หลอดเล็ก ๆ ทําด้วยสารที่ไม่เป็นพิษ และละลายได้ง่าย ใช้บรรจุยา; ส่วนของยานอวกาศที่มีอุปกรณ์จําเป็นพร้อมมูล สามารถแยกตัวออกจากส่วนอื่นได้; (พฤกษ) ลักษณะของผลที่เมื่อแก่เปลือกหุ้มผลจะแห้งแล้วแตกแยกออกจากกันเป็นหลายซีกหรือหลายรู เช่น ผลลําโพง ฝิ่น. (อ. capsule).

 ภาพประกอบ

  • capsule
  • capsule
  • capsule
  • capsule
  • capsule
  • capsule
  • capsule

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "capsule"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"