ภาษาอังกฤษ

Capricorn

N

แปลว่า มังกร

เพิ่มเติม ชื่อกลุ่มดาวรูปมังกร เรียกว่า ราศีมังกร เป็นราศี 1 ในจักรราศี

แปลว่า ราศีมกร

ตัวอย่าง การที่สามารถจัดรัฐบาลได้สำเร็จ อาจเป็นเพราะเสาร์ได้ย้ายไปอยู่ราศีมกรแล้วก็ได้

เพิ่มเติม ชื่อดาวราศีที่ 10

แปลว่า สัญลักษณ์ตัวที่สิบในจักรราศีซึ่งมีตัวเป็นแพะแต่หางเป็นปลา

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย Capricorn

  1. มังกร หมายถึง น. สัตว์ในนิยายจีน รูปร่างคล้ายงู แต่มีตีน มีเขา; ชื่อกลุ่มดาวรูปมังกร เรียกว่า ราศีมังกร เป็นราศีที่ ๙ ในจักรราศี.

 ภาพประกอบ

  • Capricorn แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Capricorn แปลว่า มังกร ประเภท N เพิ่มเติม ชื่อกลุ่มดาวรูปมังกร เรียกว่า ราศีมังกร เป็นราศี 1 ในจักรราศี หมวด N
  • Capricorn แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Capricorn แปลว่า ราศีมกร ประเภท N ตัวอย่าง การที่สามารถจัดรัฐบาลได้สำเร็จ อาจเป็นเพราะเสาร์ได้ย้ายไปอยู่ราศีมกรแล้วก็ได้ เพิ่มเติม ชื่อดาวราศีที่ 10 หมวด N
  • Capricorn แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Capricorn แปลว่า สัญลักษณ์ตัวที่สิบในจักรราศีซึ่งมีตัวเป็นแพะแต่หางเป็นปลา ประเภท N หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

category change to chase chemical chemicals close column competitor crate curl tropic of Capricorn

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Capricorn"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"