ภาษาอังกฤษ

canal

N

แปลว่า คลอง

ตัวอย่าง คลองแสนแสบเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อน

Posted on by Admin

แปลว่า คลอง

Posted on by Admin

แปลว่า ลำธาร

Posted on by Admin

แปลว่า ชลธาร

Posted on by Admin

แปลว่า ลำน้ำ

Posted on by Admin

แปลว่า ลำคลอง

ตัวอย่าง อุบัติเหตุจมน้ำมักเกิดขึ้นกับผู้ซึ่งมีที่อยู่อาศัยใกล้แม่น้ำลำคลองหรือเดินทางทางเรือเป็นส่วนใหญ่

Posted on by Admin

แปลว่า คลองส่งน้ำ

ตัวอย่าง ก.ท.ม.จะขุดรอกคลองส่งน้ำเร็วๆ นี้

Posted on by Admin

แปลว่า ชลสถาน

เพิ่มเติม บ่อสระ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย คลอง หมายถึง:

 1. [คฺลอง] น. ทางนํ้าหรือลํานํ้าที่เกิดขึ้นเองหรือขุดเชื่อมกับแม่นํ้าหรือทะเล; ทาง, แนว, เช่น คลองธรรม.

พจนานุกรมไทย ลำธาร หมายถึง:

 1. น. ทางนํ้าที่ไหลจากเขา.

พจนานุกรมไทย ชลธาร หมายถึง:

 1. น. ลํานํ้า, ลําคลอง, ร่องนํ้า, ห้วย, ทะเลสาบ.

พจนานุกรมไทย คลองส่งน้ำ หมายถึง:

 1. น. ลํานํ้าที่ขุดขึ้นเพื่อใช้ในการชลประทาน.

พจนานุกรมไทย ชลสถาน หมายถึง:

 1. น. บ่อ, สระ. (ส.).

 ภาพประกอบ

 • canal
 • canal
 • canal
 • canal
 • canal
 • canal
 • canal
 • canal

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "canal"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"