ภาษาอังกฤษ

calamity

N

แปลว่า มหาภัย

ตัวอย่าง มหาภัยที่สำคัญที่สุดของเยาวชนไทยในเวลานี้ก็คือยาเสพย์ติด

เพิ่มเติม ภัยอันใหญ่หลวง, ภัยพิบัติที่ยิ่งใหญ่

Posted on by Admin

แปลว่า มหันตภัย

ตัวอย่าง ในชีวิตของเขาต้องประสบกับมหันตภัยหนักๆ หลายครั้ง

เพิ่มเติม ภัยที่ร้ายแรง

Posted on by Admin

แปลว่า เหตุการณ์ที่เลวร้าย

Posted on by Admin

แปลว่า เภทภัย

ตัวอย่าง ชีวิตของคนเราเต็มไปด้วยเภทภัยต่างๆ

เพิ่มเติม ภัยต่างๆ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย เภทภัย หมายถึง:

  1. [เพดไพ] น. ภัยต่าง ๆ.

 ภาพประกอบ

  • calamity
  • calamity
  • calamity
  • calamity

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "calamity"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"