ภาษาอังกฤษ

Caesar, Julius

N

แปลว่า จักรพรรดิของอาณาจักรโรมันที่ปกครองในช่วง 100-44 ปีก่อนคริสตศักราช

 ภาพประกอบ

  • Caesar, Julius แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Caesar, Julius แปลว่า จักรพรรดิของอาณาจักรโรมันที่ปกครองในช่วง 100-44 ปีก่อนคริสตศักราช ประเภท N หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

Caesar salad category change to chase chemical chemicals close column competitor crate curl

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Caesar, Julius"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"