ภาษาอังกฤษ

cabin cruiser

N

แปลว่า เรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่

 ภาพประกอบ

  • cabin cruiser แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ cabin cruiser แปลว่า เรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่ ประเภท N หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

battle cruiser cabin cabin boy cabin class cabin fever category change to chase column competitor crate cruiser

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "cabin cruiser"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"