ภาษาไทย

เรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่

N

ภาษาอังกฤษ cabin cruiser

 ภาพประกอบ

  • เรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่ แปลว่า cabin cruiser ประเภท N หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

battle cruiser cabin cabin boy cabin class cabin fever category change to chase column competitor crate cruiser

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"