ภาษาอังกฤษ

bustle up

PHRV

แปลว่า กุลีกุจอ, รีบกระวีกระวาด, เร่งรีบ

 ภาพประกอบ

  • bustle up แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ bustle up แปลว่า กุลีกุจอ, รีบกระวีกระวาด, เร่งรีบ ประเภท PHRV หมวด PHRV

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

be drunk be equal be oily be rich be serious be very hungry bet blame bustle bustle about bustle around up

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "bustle up"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"