ภาษาอังกฤษ

burst out laughing

IDM

แปลว่า ปล่อยก๊าก, ปล่อยหัวเราะออกมา

 ภาพประกอบ

  • burst out laughing แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ burst out laughing แปลว่า ปล่อยก๊าก, ปล่อยหัวเราะออกมา ประเภท IDM หมวด IDM

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

be drunk be equal be oily be rich be serious be very hungry bet blame burst burst out laughing laughing soup

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "burst out laughing"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"