ภาษาอังกฤษ

bounce off

V

แปลว่า กระเด็น

ตัวอย่าง ก้อนหินกระเด็นจากข้างทางมาโดนกระจกรถ

เพิ่มเติม เคลื่อนจากที่เดิมหรือแตกแยกจากที่เดิมออกไปโดยเร็ว เพราะกระทบสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยแรง

Posted on by Admin

PHRV

แปลว่า กระเด้งจาก, เด้งจาก, สะท้อนจาก

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กระเด็น หมายถึง:

  1. ก. เคลื่อนจากที่เดิมหรือแตกแยกจากที่เดิมออกไปโดยเร็วเพราะกระทบสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยแรง.

 ภาพประกอบ

  • bounce off
  • bounce off

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "bounce off"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"