ภาษาอังกฤษ

boat

N

แปลว่า ดารณี

Posted on by Admin

แปลว่า เรือ

Posted on by Admin

แปลว่า ตูก

เพิ่มเติม ยานพาหนะที่ใช้สัญจรไปมาในน้ำ มักทำด้วยวิธีขุดไม้ทั้งต้น หรือนำกระดาน สังกะสี เหล็ก เป็นต้น มาประกอบกันเข้า

Posted on by Admin

แปลว่า เรือ

ตัวอย่าง อังศุมาลินข้ามเรือมาจากบ้านในคลองบางกอกน้อย

เพิ่มเติม ยานพาหนะที่ใช้สัญจรไปมาในน้ำ มักทำด้วยวิธีขุดไม้ทั้งต้น หรือนำกระดาน สังกะสี เหล็ก เป็นต้น มาประกอบกันเข้า

Posted on by Admin

VI

แปลว่า เดินทางโดยเรือ, เดินทางทางน้ำ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ดารณี หมายถึง:

  1. [-ระนี] น. เรือ. (ส. ตารณี).

พจนานุกรมไทย เรือ หมายถึง:

  1. น. ยานพาหนะที่ใช้สัญจรไปมาในนํ้า มักทําด้วยวิธีขุดไม้ทั้งต้นหรือนํากระดาน สังกะสี เหล็ก เป็นต้น มาประกอบกันเข้า; ตัวหมากรุกที่เดินตาตรงได้ตลอด; เครื่องเล่นอย่างหนึ่ง เอาไม้ไผ่มาเหลาแบน ๆ ดัดให้หัวงอน ใช้พุ่งแข่งกัน; ยศทหารเรือหรือทหารอากาศชั้นสัญญาบัตรขั้นต้น ตํ่ากว่าชั้นนาวาหรือนาวาอากาศ เช่น เรือตรี เรืออากาศเอก.

พจนานุกรมไทย ตูก หมายถึง:

  1. น. เรือ. (ข. ทูก).

 ภาพประกอบ

  • boat
  • boat
  • boat
  • boat
  • boat

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "boat"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"