ภาษาอังกฤษ

adventitious

ADJ

แปลว่า ที่เพิ่มขึ้นมาเอง, ที่เพิ่มหรืองอกขึ้นมาแบบไม่ปกติ

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • adventitious

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "adventitious แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"