ภาษาอังกฤษ

actual

ADJ

แปลว่า แท้จริง, แท้, แท้ๆ, จริง, ที่เป็นตามความจริง

Posted on by Admin

แปลว่า ซึ่งมีอยู่ในเวลานี้, ซึ่งเป็นอยู่ในขณะนี้

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • actual
  • actual

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "actual แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"