ภาษาไทย

ซึ่งมีอยู่ในเวลานี้, ซึ่งเป็นอยู่ในขณะนี้

ADJ

ภาษาอังกฤษ actual

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ซึ่งมีอยู่ในเวลานี้, ซึ่งเป็นอยู่ในขณะนี้

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ซึ่งมีอยู่ในเวลานี้, ซึ่งเป็นอยู่ในขณะนี้ ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"