ภาษาอังกฤษ

acting

ADJ

แปลว่า เพื่อใช้สำหรับแสดงบนเวทีละคร

Posted on by Admin

แปลว่า ที่รักษาการแทน, รักษาการแทน, ทำหน้าที่แทน, ทำหน้าที่ชั่วคราว

Posted on by Admin

N

แปลว่า การแสดง

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • acting
  • acting
  • acting

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "acting แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"