ภาษาอังกฤษ

abroad

ADV

แปลว่า ในต่างประเทศ, ในต่างชาติ, ในต่างแดน, ที่อยู่ในเมืองนอก

Posted on by Admin

แปลว่า แพร่หลาย, แพร่, แพร่กระจาย, กว้างขวาง

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • abroad
  • abroad

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "abroad แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"