ภาษาไทย

ในต่างประเทศ, ในต่างชาติ, ในต่างแดน, ที่อยู่ในเมืองนอก

ADV

ภาษาอังกฤษ abroad

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ในต่างประเทศ, ในต่างชาติ, ในต่างแดน, ที่อยู่ในเมืองนอก

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ในต่างประเทศ, ในต่างชาติ, ในต่างแดน, ที่อยู่ในเมืองนอก ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"