ภาษาไทย

ไม้ไผ่

N

ภาษาอังกฤษ cane

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ bamboo

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ไม้ไผ่
  • ไม้ไผ่

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ไม้ไผ่"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"