ภาษาไทย

ไม่ได้ตั้งใจ, ไม่รู้ตัว, ไม่ได้คิด

ADJ

ภาษาอังกฤษ involuntary

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ไม่ได้ตั้งใจ, ไม่รู้ตัว, ไม่ได้คิด

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ไม่ได้ตั้งใจ, ไม่รู้ตัว, ไม่ได้คิด ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"