ภาษาไทย

ไม่อนุญาตให้เข้าใกล้, ปฏิเสธที่จะมีสัมพันธภาพกับ

IDM

ภาษาอังกฤษ keep someone at a distance

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ keep someone at arm's length

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ไม่อนุญาตให้เข้าใกล้, ปฏิเสธที่จะมีสัมพันธภาพกับ
  • ไม่อนุญาตให้เข้าใกล้, ปฏิเสธที่จะมีสัมพันธภาพกับ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ไม่อนุญาตให้เข้าใกล้, ปฏิเสธที่จะมีสัมพันธภาพกับ ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"