ภาษาไทย

ได้รับ, ได้, ได้มา

PHRV

ภาษาอังกฤษ get out

Posted on by Admin

VT

ภาษาอังกฤษ acquire

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ได้รับ, ได้, ได้มา
  • ได้รับ, ได้, ได้มา

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ได้รับ, ได้, ได้มา ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"