ภาษาไทย

ใส่สายรัดทำด้วยหนังให้ม้า (มักทำด้วยเหล็ก)

PHRV

ภาษาอังกฤษ brass up

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ใส่สายรัดทำด้วยหนังให้ม้า (มักทำด้วยเหล็ก)

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ใส่สายรัดทำด้วยหนังให้ม้า (มักทำด้วยเหล็ก)"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"