ภาษาไทย

ใช้ฟุ่มเฟือย (เวลา, เงิน), ใช้ในทางที่ผิด (เวลา, เงิน)

VT

ภาษาอังกฤษ misspend

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ใช้ฟุ่มเฟือย (เวลา, เงิน), ใช้ในทางที่ผิด (เวลา, เงิน)

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ใช้ฟุ่มเฟือย (เวลา, เงิน), ใช้ในทางที่ผิด (เวลา, เงิน) ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"