ภาษาไทย

แสดงบัตร (ประจำตัว)

VT

ภาษาอังกฤษ card

 ภาพประกอบ

  • แสดงบัตร (ประจำตัว) ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ แสดงบัตร (ประจำตัว) แปลว่า card ประเภท VT หมวด VT

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

card category change to chase chemical chemicals close column competitor crate curl

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "แสดงบัตร (ประจำตัว)"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"