ภาษาไทย

แมลงตัวเล็กที่ทำอันตรายต่อพืชพันธุ์

N

ภาษาอังกฤษ greenfly

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • แมลงตัวเล็กที่ทำอันตรายต่อพืชพันธุ์

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "แมลงตัวเล็กที่ทำอันตรายต่อพืชพันธุ์"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"