ภาษาอังกฤษ แคลิฟอร์เนีย, รัฐที่อยู่ทางตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกา

ดูเนื้อหาของทั้ง 2 คำ ตามด้านล่าง

ภาษาไทย

แคลิฟอร์เนีย, รัฐที่อยู่ทางตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกา

N

ภาษาอังกฤษ California

ภาษาไทย

แคลิฟอร์เนีย

N

ภาษาอังกฤษ California

ตัวอย่าง น้องชายของเขาไปเรียนต่อที่แคลิฟอร์เนีย

เพิ่มเติม ชื่อรัฐหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา

 ภาพประกอบ

  • แคลิฟอร์เนีย, รัฐที่อยู่ทางตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกา ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ แคลิฟอร์เนีย, รัฐที่อยู่ทางตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกา แปลว่า California ประเภท N หมวด N
  • แคลิฟอร์เนีย, รัฐที่อยู่ทางตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกา ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ แคลิฟอร์เนีย แปลว่า California ประเภท N ตัวอย่าง น้องชายของเขาไปเรียนต่อที่แคลิฟอร์เนีย เพิ่มเติม ชื่อรัฐหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

California category change to chase chemical chemicals close column competitor crate curl

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "แคลิฟอร์เนีย, รัฐที่อยู่ทางตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกา"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"