ภาษาไทย

เสียงคร่ำครวญ, เสียงโหยหวน

N

ภาษาอังกฤษ moaner

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • เสียงคร่ำครวญ, เสียงโหยหวน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "เสียงคร่ำครวญ, เสียงโหยหวน ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"