ภาษาไทย

เศร้าโศก, เสียใจ

VI

ภาษาอังกฤษ grieve

Posted on by Admin

ADJ

ภาษาอังกฤษ mournful

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ dolorous

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • เศร้าโศก, เสียใจ
  • เศร้าโศก, เสียใจ
  • เศร้าโศก, เสียใจ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "เศร้าโศก, เสียใจ"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"