ภาษาไทย

เวลาพัก, ช่วงพักครึ่ง, ช่วงหยุดพัก

N

ภาษาอังกฤษ intermission

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • เวลาพัก, ช่วงพักครึ่ง, ช่วงหยุดพัก

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "เวลาพัก, ช่วงพักครึ่ง, ช่วงหยุดพัก ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"